Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Gymnasium
 • Havo
 • Vwo
Vakgebied
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
 • Natuurkunde
 • Nask1
 • Nask2
Leerplankundig thema
 • Schoolbeleid
 • Aansluiting PO-VO
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting VO-HO
 • Beleid
 • Curriculum

Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

23-1-2015
VHTO. (z.j). Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Amsterdam: VHTO. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.vhto.nl/
​​​​​Deze website is bedoeld voor docenten (techniek), mentoren, decanen, nloopbaanoriëntatiebegeleiders en beleidsmakers in het beroepsonderwijs. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ict te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden. De activiteiten die VHTO voor het onderwijs verzorgt, richten zich op: verbetering van de aansluiting van het bèta/technische onderwijs op de kennis en interesse van meisjes in het primair en het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo); kwaliteitsverbetering en vergroting van de aantrekkelijkheid van het (middelbaar en hoger) technisch onderwijs door de implementatie van leerstijlen, activerende onderwijsvormen en gender inclusive curricula; ondersteuning van het emancipatiebeleid van de onderwijsinstellingen door kwantitatieve managementinformatie, onderzoek en stafsupport.