Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Dynamisch evenwicht
Leerplankundig thema
  • Onderzoeken
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering
  • Modelvorming
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. Systems thinking and modelling in authentic practices

17-2-2015
Westra, R.H.V. (2008). Learning and teaching ecosystem behaviour in secondary education. Systems thinking and modelling in authentic practices. Utrecht: FIsme Press.
Dit proefschrift is interessant voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars en schoolleiders. Het betreft de modernisering van het ecologie-onderwijs met behulp van modelleren en systeemdenken. Er wordt een onderwijsontwerp ontwikkeld en uitgeprobeerd waarin mosselkweek in de Oosterschelde en het beheer van konijnenpopulaties in de duinen achtereenvolgens de context vormen. Leerlingen waardeerden de authenticiteit van de contexten, maar hadden moeite met wat ze precies moesten leren. Het doel dat leerlingen het open, dynamische en complexe karakter van ecosystemen zouden begrijpen, werd slechts ten dele gehaald.