Sector
  • Havo Bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Onderzoeken
  • Vakdidactiek

Leren onderzoeken. Leerlijnen bij praktische opdrachten in de tweede fase in het profiel 'Economie & Maatschappij'

23-1-2015
Rijborz, J.D. (2003). Leren onderzoeken. Leerlijnen bij praktische opdrachten in de tweede fase in het profiel 'Economie & Maatschappij'. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Dit proefschrift is interessant voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en docenten van gammavakken in het voortgezet onderwijs. Het gaat over leren onderzoeken bij de gammavakken. Het onderzoek richt zich op het effect van opbouw in leerlijnen. De opbouw betreft de geleidelijk toenemende moeilijkheid in onderzoeksvaardigheden en afnemende sturing door de docent. De invloed van beide factoren op het leren onderzoeken kan helaas niet aangetoond worden.