Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Vakintegratie

Meeting Standards Through Integrated Curriculum

17-2-2015
Drake, S.M., & Burns, R.C. (2004). Meeting Standards Through Integrated Curriculum. Alexandria: ASCD.
ISBN

 978-0-87120-840-8

Deze publicatie is interessant voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars, schoolleiders en docenten. Zij probeert een theoretische onderbouwing te geven voor de wenselijkheid van vakintegratie, en na te gaan welke benaderingen van integratie er zoal bestaan. In dit boek ligt de focus op de basis van een goed leerplanontwerp dat toegepast kan worden ongeacht de mate van integratie die een onderwijzer wenst toe te passen. Met andere woorden, de principes die hier gepresenteerd worden, zijn compatibel met alle leerplanontwerpen. Op de website is het eerste hoofdstuk van het boek terug te vinden.