Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen en ICT

Methodewijzer biologie

25-1-2015
SLO. (2013). Methodewijzer biologie. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.betanova.nl/downloads/checklists/Methodewijzer_biologie_januari_2013.xlsx/
​Deze checklist is bedoeld om docenten biologie te helpen bij het kiezen van nieuwe lesmethoden. De checklist is ontworpen in het kader van de bètavakvernieuwing voor docenten om lesmethoden te beoordelen op het toepassen van de vakvernieuwing. Er is aandacht voor de inhoud en het gebruik van een methode. De gebruiker kan zelf de verschillende aspecten wegen en zo verschillende methoden naast elkaar zetten en beoordelen.
Contactpersoon