Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Methodewijzer scheikunde

25-1-2015
SLO. (2013). Methodewijzer scheikunde. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.betanova.nl/downloads/checklists/Methodewijzer_20scheikunde_20januari_202013.xlsx/
​Deze checklist is bedoeld om docenten scheikunde te helpen bij het kiezen van nieuwe lesmethoden. De checklist is ontworpen in het kader van de bètavakvernieuwing voor docenten om lesmethoden te beoordelen op het toepassen van de vakvernieuwing. Er is aandacht voor de inhoud en het gebruik van een methode. De gebruiker kan zelf de verschillende aspecten wegen en zo verschillende methoden naast elkaar zetten en beoordelen.
Contactpersoon