Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Vwo
Vakgebied
 • Biologie
 • Informatica
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
 • Samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Modelleren en computermodellen in de ß-vakken

23-1-2015
Savelsbergh, E., e.a. (2008). Modelleren en computermodellen in de β-vakken. Utrecht: Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen/Universiteit Utrecht.
Deze publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en docenten van de bètavakken. De afstemmingsgroep modelleren heeft op verzoek van de gezamenlijke β-vernieuwingscommissies geadviseerd over de rol van modelleren in de β-vakken. In natuurwetenschappelijke en wiskundige praktijken wordt veel gebruik gemaakt van modellen. Het ontwikkelen, gebruiken en beoordelen van zulke modellen, 'modelleren', is dan ook een activiteit van bèta-breed belang. Ook in het voortgezet onderwijs worden veel modellen behandeld, alleen krijgen het modelleerproces en het modelkarakter van de ontwikkelde kennis daar vaak weinig aandacht. Zowel vanuit het oogpunt van scientific literacy, als van voorbereiding op studie en beroep, is het gewenst dat leerlingen meer zicht krijgen op het proces van kennisontwikkeling zoals dat in de wetenschaop plaatsvindt. Aandacht voor modelleren en voor het gebruik van computermodellen kan daartoe bijdragen.