Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Vernieuwing examenprogramma's
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Naar actueel, relevant en samenhangend biologieonderwijs

23-1-2015
Boersma, K.Th., Kamp, M.J.A., Oever, L. van den, & Schalk, H.H. (2010). Naar actueel, relevant en samenhangend biologieonderwijs. Utrecht: CVBO.
​Dit rapport is bestemd voor beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, curriculumontwikkelaars, schoolleiders en docenten biologie. Het is het eindadvies van de Commissie Vernieuwd Biologie Onderwijs over het vernieuwde examenprogramma biologie. Om de haalbaarheid van de vernieuwing te beproeven hebben, met behulp van experimentele examenprogramma’s, zeven scholen modules ontwikkeld en in de klassenpraktijk uitgevoerd. Het experiment is afgesloten met experimentele examens. In deze eindrapportage doet de CVBO verslag van haar bevindingen. De auteurs beargumenteren dat biologieonderwijs moet gaan over moderne biologie en relevant moet zijn voor de persoonlijke en maatschappelijke vorming. Daarnaast moet biologieonderwijs in het voortgezet onderwijs leerlingen uitdagen te kiezen voor een vervolgopleiding in de biologie. Het rapport schetst samenhangend biologieonderwijs waarop het hoger onderwijs beter kan aansluiten.
Contactpersoon