Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • So
 • Vve
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
Vakinhoud
 • Duurzaamheid
 • Water
 • Dynamisch evenwicht
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlijn
 • Tussendoelen

Naar een kern voor leerlijnen natuur- en milieueducatie. Analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een kern-leerlijn NME

17-2-2015
Verheijen, S., Koppen, C. S. A. van, Wammes, D. F., & Jansen, P. (2010). Naar een kern voor leerlijnen natuur- en milieueducatie. Analyse van bestaande leerlijnen en synthese van een kern-leerlijn NME. Utrecht: Universiteit Utrecht.
Deze publicatie is interessant voor beleidsmakers, curriculum- en materiaalontwikkelaars en wetenschappelijk onderzoekers op hetgebied van NME. Zij bevat een beschrijving van een NME-kernleerlijn voor basisonderwijs vanuit drie componenten. Ten eerste, ontwikkelingsgebieden beschrijven vanuit het perspectief van NME naar welke brede ontwikkeling gestreefd wordt bij leerlingen, zoals 'zorg' of 'onderzoeksvaardigheid'. Ten tweede, de leerdoelen geven aan of ze bij (kunnen) dragen aan die ontwikkelingsgebieden en waar ze bij (kunnen) dragen aan de kerndoelen basisonderwijs. En ten slotte, het expliciteren van voorwaardelijkheid van leerdoelen en begrippen kan de opbouw van de leerlijn voor zowel makers als gebruikers inzichtelijker maken. Het doel van dit rapport is bij te dragen aan een betere opbouw en grotere samenhang van leermethoden en –materialen op het gebied van NME.