Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie

Nationaal Kompas Volksgezondheid

23-1-2015
RIVM. (2012). Nationaal Kompas Volksgezondheid. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.nationaalkompas.nl/
Deze website is interessant voor curriculum- en materiaalontwikkelaars en docenten biologie, natuurwetenschappen, nlt en maatschappijleer. Hij biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid. Meer dan driehonderd experts van verschillende instellingen dragen bij aan de inhoud. De informatie is onderverdeeld in de volgende deelonderwerpen: gezondheidstoestand, determinanten, preventie, zorg, bevolking en participatie. De volgende drie thema's worden uitgelicht: arbeid, internationaal en gezondheidsachterstanden.