Sector
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Natuur en techniek: kans voor een rijke leeromgeving

17-2-2015
Graft, M. van. (2007). Natuur en techniek: kans voor een rijke leeromgeving. JSW, 92 (december), 6-9.
Dit artikel is bestemd voor leerkrachten, beleidsmakers, schoolleiders en curriculumontwikkelaars. Het bespreekt het belang van natuur- en techniekonderwijs voor basischoolleerlingen en de relevante inhouden en manieren van werken die daarbij horen. Ook wordt ingegaan op enkele landelijke projecten. Op het moment van verschijnen wordt verwacht dat deze projecten een belangrijke impact hebben op het basisonderwijs en de opleiding van aanstaande leraren.