Sector
 • Basisonderwijs
 • Pabo
 • Po
 • So
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Havo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • 21st century skills
 • Betekenisvol leren
 • Leraarmateriaal
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Professionalisering
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Natuur en techniek op de Pabo: Didactiekontwikkeling in fasen. Stapsgewijze beschrijvingen van didactieken voor natuur en techniek voor de lerarenopleiding primair onderwijs

23-1-2015
Schilperoord, A., Jansen, P., &  Graft, M. van. (Red.). (2006). Natuur en techniek op de Pabo: Didactiekontwikkeling in fasen. Stapsgewijze beschrijvingen van didactieken voor natuur en techniek voor de lerarenopleiding primair onderwijs. Enschede: SLO.
Deze website is interessant voor curriculum- en materiaalontwikkelaars en docenten biologie, natuurwetenschappen, nlt en maatschappijleer. Hij biedt onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid. Meer dan driehonderd experts van verschillende instellingen dragen bij aan de inhoud. De informatie is onderverdeeld in de volgende deelonderwerpen: gezondheidstoestand, determinanten, preventie, zorg, bevolking en participatie. De volgende drie thema's worden uitgelicht: arbeid, internationaal en gezondheidsachterstanden.