Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Praktische vaardigheden

Natuurkunde havo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma

23-1-2015
Groenen, E., e.a. (2012). Natuurkunde havo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma. Utrecht: College voor Examens.

In deze syllabus staat beschreven wat er op het CE van de kandidaten natuurkunde op de havo wordt verwacht.

Slechts een deel van de eindtermen van het examenprogramma wordt op het Centraal Examen (CE) geëxamineerd. De globaal geformuleerde eindtermen zijn in deze syllabys gespecificeerd. Dit is gebeurd onder de verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), die hiertoe voor elk vak een syllabuscommissie heeft ingesteld. De syllabi worden door de CvTE gepubliceerd en verspreid.