Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Praktische vaardigheden

Natuurkunde vwo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma

23-1-2015
Groenen, E. (ed.), e.a. (2012). Natuurkunde vwo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma. Utrecht: College voor Examens vwo, havo, vmbo.
Deze syllabus stelt docenten natuurkunde in de bovenbouw van het vwo in staat zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. Het is als zodanig een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal examen voorbereiden.
Deze syllabus specificeert de eindtermen van het CE-deel van het nieuwe examenprogramma natuurkunde havo en geldt voor het examenjaar 2016.