Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Leraarmateriaal
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Samenhang
Vakspecifiek thema
  • Mathematische vaardigheden
  • Modelvorming
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Natuurkunde.nl

17-2-2015
Stichting natuurkunde.nl. (2000). Natuurkunde.nl. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.Natuurkunde.nl/
Deze website is bedoeld voor docenten natuurkunde en leerlingen. Hij vormt de kern van de natuurkunde.nl-activiteiten die gericht zijn op leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Natuurkunde.nl is een initiatief van de natuurkundegemeenschap in Nederland. Het heeft als doel het beeld te versterken van natuurkunde als een vak dat in zijn fundamenten, uitwerkingen en technologische toepassingen volop in ontwikkeling is en door enthousiaste en creatieve mensen wordt beoefend. Een redactieraad bewaakt de kwaliteit van inhoud en didactische vormgeving. De webredactie zorgt voor ontwikkeling en onderhoud van de website, en voor het organiseren van de andere activiteiten.
Contactpersoon