Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Doelen
 • Leerlijn
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Tussendoelen
Vakspecifiek thema
 • Modelvorming
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Natuurwetenschappelijke vaardigheden in de onderbouw havo-vwo

21-1-2015

Spek, W., & Rodenboog, M. (2011). Natuurwetenschappelijke vaardigheden in de onderbouw havo-vwo. Enschede: SLO.

Deze publicatie wil docententeams ondersteunen bij de zoektocht naar meer afstemming en een doorgaande leerlijn voor de natuurwetenschappelijke vaardigheden. In deze publicatie worden leerlijnen beschreven voor de natuurwetenschappelijke vaardigheden voor de onderbouw havo-vwo. In 2009 en 2010 heeft SLO samen met zes scholen gewerkt aan het formuleren van deze leerlijnen. Het betreft vaardigheden die ook in de eindtermen van de Tweede Fase van de natuurwetenschappelijke vakken voorkomen, namelijk: onderzoeken; ontwerpen; reken- en wiskundige vaardigheden; modelvorming; redeneren; waarderen en oordelen en instrumentele vaardigheden. In 2011 en 2012 wordt gewerkt aan lesmaterialen passend bij de uitgewerkte leerlijnen. Daarnaast zal ook de doorgaande lijn van primair onderwijs naar de onderbouw in beeld worden gebracht. Ontwikkelde materialen en instrumenten zullen tezijnertijd op dit deel van de website worden geplaatst.