Sector
 • Havo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
 • Onderzoek en ontwerpen
Leerplankundig thema
 • Tussendoelen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Onderzoeken
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbouw havo-vwo

24-1-2015
Spek, W., Rodenboog, M. J. P., & Vliet, E. van. (2012). Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbouw havo-vwo. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://nwvaardigheden.slo.nl/
Deze website is bedoeld voor docenten natuurkunde, nlt en nask. Voor de natuurwetenschappelijke vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn concrete voorbeelden ontwikkeld die passen bij de door SLO ontwikkelde leerlijnen voor de onderbouw havo-vwo. Er is daarvoor lesmateriaal ontwikkeld of herschreven. Op deze website kunt dit materiaal geraadpleegd worden. Samen met zes scholen heeft SLO voor de vaardigheden onderzoeken en ontwerpen leerlijnen ontwikkeld voor de onderbouw havo-vwo. Deze leerlijnen zijn beschreven voor de diverse fase van onderzoeken en ontwerpen in de vorm van tussendoelen, oplopend van startniveau naar plusniveau. De tussendoelen vormen de basis voor deze website. Via een tabel waarin de tussendoelen globaal zijn beschreven, kunt is bij ieder tussendoel een praktijkvoorbeeld te vinden door verder te klikken op de hyperlinks. De praktijkvoorbeelden staan in de context van een grotere opdracht. Het is daarom aan te bevelen om al scrollend de grotere opdracht in de bestudering mee te nemen. Het praktijkvoorbeeld geeft een goed idee van de wijze waarop men het tussendoel kan/moet interpreteren en het geeft een handvat bij het ontwikkelen van eigen opdrachten in een (doorlopende) leerlijn. Ook wordt de docent op ideeën gebracht over de wijze waarop u opdrachten op diverse niveaus kunt formuleren. Het aanbrengen van niveauverschillen tussen opdrachten wordt daarmee vergemakkelijkt.