Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Samenhang
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Nieuwe natuurkunde, advies-examenprogramma's voor havo en vwo

23-1-2015
Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo. (2010). Nieuwe natuurkunde, advies-examenprogramma's voor havo en vwo. Amsterdam: Nederlandse Natuurkundige Vereniging.
Deze publicatie (opdrachtgever: OCW) is bestemd voor beleidsmakers en leerplansontwikkelaars. Het betreft de eindrapportage van de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs havo/vwo. In de periode 2005-2010 heeft de commissie NiNa concept-examenprogramma’s natuurkunde ontwikkeld voor havo en vwo. Deze examenprogramma’s zijn beproefd, geëvalueerd en bijgesteld op basis van de lespraktijk op veertien pilotscholen en de pilotexamens afgenomen in 2009 (havo) en 2010 (havo en vwo). Het resultaat is beschreven in dit advies.