Sector
 • Basisonderwijs
 • Po
 • So
 • Pabo
 • Vwo onderbouw
 • Vso
 • Vmbo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Havo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
Vakinhoud
 • Interactie
 • Redeneervaardigheid
 • Energie
 • Ruimte
 • Wisselwerking
 • Energie
 • Materie
 • Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Materie
Vakspecifiek thema
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14-jarigen. Inspirerende praktijkvoorbeelden

24-1-2015
Berg, E. van den, Bom, P., Frederik, I., & Marell, J. (2013). Onderzoeken en ontwerpen met 4- tot 14-jarigen. Inspirerende praktijkvoorbeelden. Utrecht: NVON.
ISBN

978-90-8797-010-9

Dit boek is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs en docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In het boek zijn inspirerende ideeën te vinden die zich gemakkelijk laten uitvoeren in de eigen klas. Er zijn per leeftijdscategorie zowel voorbeelden van onderzoek en als van ontwerpen, inclusief maken. Daarnaast zijn er een aantal didactische intermezzo's met praktische tips. Door het boek is zich te krijgen op wat er aan de andere kant van de overgang basisonderwijs-voortgezet onderwijs gebeurt; dit als startpunt voor een betere aansluiting en samenwerking over en weer.