Sector
  • Basisonderwijs
  • Po
  • Pabo
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Evalueren van brede ontwikkeling van leerlingen in open onderwijsvormen

20-2-2015
Kemmers, P., Klein Tank, M., & Graft, M. van. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Evalueren van brede ontwikkeling van leerlingen in open onderwijsvormen. Enschede: SLO.
Dit document bevat een observatie‐instrument, toetssuggesties en een lerarenhandleiding om de ontwikkeling van leerlingen inzichtelijk te maken tijdens het onderzoekend en ontwerpend leren en deze brede ontwikkeling te kunnen registreren. Er wordt eerst ingegaan op het belang van het evalueren van de ontwikkeling van leerlingen. Vervolgens wordt, als een voorbeeld van een meer open onderwijsvorm, het evalueren bij onderzoekend en ontwerpend leren beschreven. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de leraar kan evalueren, waarbij onderscheid wordt gemaakt in impliciet en expliciet evalueren. Tot slot is een voorbeeld van een notatiesysteem ontwikkeld.