Sector
  • Basisonderwijs
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Lesmateriaal

17-2-2015
Kemmers, P., &  Graft, M. van. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Lesmateriaal. Enschede: SLO.
Dit voorbeeldlesmateriaal is bestemd voor leerkrachten van groep 3 t/m 5. Het bevat vier lessenseries voor onderzoeken en ontwerpend leren. De lessen geven praktische aanwijzingen als benodigd materiaal, overzicht van de verschillende lesdoelen, tijdschema en inhoudelijke achtergrondinformatie. In de handleiding wordt ingegaan op verschillende aspecten die van belang zijn bij het onderzoekend en ontwerpend leren, zoals het Zevenstappenmodel, het indelen van groepen en het leiden van een gesprek in de groep. De lessen zijn ingedeeld in fasen en zijn geschreven in de vorm van een scenario. Dit document is een uitwerking van de didactische leerlijn onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek.