Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Ontwikkeling van een lerarentraining en lesmateriaal

17-2-2015
Graft, M. van, & Kemmers, P. (2006). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek, Ontwikkeling van een lerarentraining en lesmateriaal. Enschede: SLO.
Deze training is bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs. Zij is ontworpen om leerkrachten kinderen te leren begeleiden bij het proces van onderzoekend en ontwerpend leren. Deze training is ontwikkeld in samenhang met een aantal lessen voor de kinderen om hen via het 'spel' van onderzoeken en ontwerpen, als 'onderzoekers' en 'ontwerpers', enerzijds over concepten binnen het aangeboden thema te leren, en anderzijds hun 'wetenschappelijke houding' te ontwikkelen. De aanpak van deze training verschilt behoorlijk van het huidige natuur‐ & techniekonderwijs. Training en lesmateriaal hebben beide een experimenteel karakter en zijn ontwikkeld vanuit het project 'Leren Onderzoekend en Ontwerpend Leren' (LOOL).