Sector
  • Basisonderwijs
Vakgebied
  • Techniek N&T
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Leerlijn
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs.

23-1-2015
Graft, M. van, & Kemmers, P. (2007). Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek. Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs. Enschede: SLO.
Dit basisdocument is interessant voor leerkrachten in het primair onderwijs, materiaal- en curriculumontwikkelaars, lerarenopleiders en leraren in opleiding. Hierin wordt beschreven wat wordt verstaan onder onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur & techniek op de basisschool en wat de meerwaarde ervan is. Verder is een didactische leerlijn voor groep 1 tot en met 8 uitgewerkt. Onderzoekend en ontwerpend leren zijn nauw met elkaar verweven en blijken als didactiek zeer waardevol te zijn. Bovendien bieden ze mogelijkheden voor integratie met taal- en rekenen/wiskundeonderwijs. Hoewel dit basisdocument en het lesmateriaal is gefocust op het onderwijs in natuur en techniek, kan deze aanpak ook worden toegepast bij aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs.