Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vwo
 • Vmbo
 • Havo
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Beleid
 • Aansluiting VO-HO
 • Centraal examen
 • Curriculum
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Curriculumtheorie
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Informatievaardigheden
 • Landelijk beleid
 • Leerstijlen
 • Leraren
 • Omgaan met verschillen
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Onderzoeken
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Toetsing en examens
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Differentiatie
Vakspecifiek thema
 • Praktische vaardigheden
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

Op weg naar vernieuwing van het natuurkundeonderwijs. Een verzameling artikelen ter gelegenheid van de afronding van het projekt leerpakketontwikkeling natuurkunde

23-2-2015
Eijkelhof, H.M.C., e.a. (Red.).  (1986). Op weg naar vernieuwing van het natuurkundeonderwijs. Een verzameling artikelen ter gelegenheid van de afronding van het projekt leerpakketontwikkeling natuurkunde. 's-Gravenhage: SVO.
ISBN

90-6472-070-3

Dit boek is interessant voor leerplanontwikkelaars, beleidsmakers, docenten natuurkunde en onderwijsdeskundigen. Er wordt teruggeblikt op het Projekt Leerpakketontwikkeling Natuurkunde (PLON, 1972 t/m 1985). Inspiratiebron en soms ook model voor het PLON-project waren projecten als Harvard Physics, PSSC, Nuffield. Een grote groep leraren is hierbij betrokken geweest. Enkele belangrijke vragen die in deze publicatie aangekaart worden zijn: hoe haal je het meeste uit de samenwerking van professionele ontwikkelaars en docenten in de lespraktijk; wat kan natuurkunde motiverend maken; welke doelen streeft een natuurkundeleraar allemaal na, en welke vormen zijn daarvoor; hoe laat je vakstructuur en contexten op elkaar aansluiten; wat is de rol van toetsing; welke rol speelt de beschikbaarheid van een eigen eindexamen in zo'n project? De artikelen bevatten feitelijke documentatie, persoonlijke verslagen en rapportages van evaluaties.
Contactpersoon