Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Havo
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Wetenschap en technologie
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Hoogbegaafdheid
 • Kennisbasis
 • Mediawijsheid
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Opbrengsten van de ECENT conferentie 2014: Het bèta-mozaïek

20-2-2015
ECENT. (2014). Opbrengsten van de ECENT conferentie 2014: Het bèta-mozaïek. Geraadpleegd op 17 juli 2014, van http://www.ecent.nl/artikel/2793/Opbrengsten+van+de+ECENT+conferentie+2014/view.do