Sector
  • Po
  • So
  • Pabo
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
  • Onderzoeken
  • Samenhang
  • Inhouden
  • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Peuters en natuur. Natuuractiviteiten voor peuters

27-1-2015
Graft, M. van, & Jacobse, A. (2008). Peuters en natuur. Natuuractiviteiten voor peuters. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bestemd voor kleuterleid(st)ers. Het betreft het begeleiden van peuters bij natuuractiviteiten. De activiteiten richten zich zowel op het spelenderwijs waarnemen, als op het ontdekken en onderzoeken van de dingen in hun omgeving. Alle drie zijn belangrijke activiteiten in het basisonderwijs en bereiden peuters daarop voor. Onder begeleiding van leidsters verwonderen peuters zich over planten, bomen en beestjes en de veranderingen daarin tijdens de seizoenen. Tevens is er aandacht voor verschijnselen in de niet-levende natuur in activiteiten met spiegels, magneten en drijven/zinken. De natuuractiviteiten geven ruimte aan de brede ontwikkeling van peuters. Ze dragen bij aan de cognitieve, creatieve, sociaal-emotionele, motorische en zintuigelijke aspecten van hun ontwikkeling. Verder is er veel aandacht voor taal. De beschrijvingen van de activiteiten zijn gekoppeld aan begrippenlijsten en er wordt ingegaan op hoe de leidster met peuters kleine gesprekjes kan voeren. De activiteiten bieden bovendien voldoende mogelijkheden voor de brede ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied. De publicatie bestaat uit twee delen: een inleidend hoofdstuk over aspecten van natuuractiviteiten bij peuters en praktische voorbeelden van natuuractiviteiten.