Sector
  • Vmbo onderbouw
Vakgebied
  • Nask1
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Nask2
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Platform Taalgericht Vakonderwijs

23-1-2015
SLO. (2013). Platform Taalgericht Vakonderwijs. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.taalgerichtvakonderwijs.nl/platform/
Dit online platform biedt ruimte voor medewerkers van instellingen en (vak)docenten om hun ervaringen met taalgericht vakonderwijs uit te wisselen, te reflecteren op resultaten en het samen maken van nieuwe plannen. Zo ontstaat er een bundeling van kennis over de manier waarop taalgericht vakonderwijs het beste kan worden ingevuld. Op deze website is ook algemene informatie, veel literatuur en lesvoorbeelden te vinden. Het Platform is bovendien een informatiepunt voor alle geïnteresseerden in Taalgericht vakonderwijs.