Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Vakinhoud
  • Energie
Leerplankundig thema
  • Leermiddelen
Vakspecifiek thema
  • Praktische vaardigheden

Power4You

25-1-2015
Carelsen, F., & Paus, J. (2012). Power4You. Enschede: SLO.
Deze module is ontwikkeld voor de vakken scheikunde en natuurkunde (5 vwo) over reactievergelijkingen (redox) en elektrische schakelingen (dynamo, zonnecel). Meer specifiek betreft het de opdracht voor de leerlingen om de mogelijkheden te onderzoeken voor het gebruik van een mobiele telefoon onder 'barre' omstandigheden. Deze module is geschreven als voorbeeldlesmateriaal voor de nieuwe examenprogramma's natuurkunde en scheikunde (2013), toegespitst op de samenhang tussen de twee vakken. De module heeft een studielast van 15 slu, waarvan 13 lesuren.
Contactpersoon