Sector
  • Po
  • Vo
Vakgebied
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • NLT
Leerplankundig thema
  • Curriculummonitoring & -evaluatie

Referentiekader voor PISA

17-10-2017

OECD (2016), PISA 2015 Assessment and Analytical Framework: Science, Reading, Mathematic and Financial Literacy, OECD Publishing, Paris.​

ISBN

1996-3777

​​​​Dit document is ontwikkeld ond​er auspiciën van de OESO-landen en beschrijft wat er is getoetst binnen de PISA-toets in 2015. PISA toetst natuurwetenschappelijke geletterdheid en zoveel mogelijk niet-curriculum-gebonden kennis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan epistemische kennis (rol van wetenschap in samenleving) en procedurele kennis (wetenschappelijke methodologie). De beschikbare voorbeeld toetsopgaven geven een goede indruk van de mogelijkheden om natuurwetenschappelijke geletterdheid te toetsen.​​​