Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
  • Natuurkunde
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr.VO/389632, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma's natuurkunde havo en vwo en biol

17-2-2015
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2012). Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/389632, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s natuurkunde havo en vwo en biologie havo en vwo. Staatscourant.
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, docenten natuurkunde en biologie, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Het betreft de officiële vaststelling van de vernieuwde examenprogramma's natuurkunde en biologie havo en vwo. Op basis van dit examenprogramma zijn de syllabi, handreikingen en lesmethodes geschreven.