Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo Bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
Vakinhoud
 • Getallen en variabelen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden en formules
 • Verhoudingen
Leerplankundig thema
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Samenhang
 • Vakintegratie

Rekenen in andere vakken

23-1-2015
SLO. (2014). Rekenen in andere vakken. Geraadpleegd op 9 juli 2014, van http://rekeneninanderevakken.slo.nl/
Deze website biedt een overzicht om met een veelzijdig thema als rekenen in andere vakken aan de slag te kunnen gaan. De site is bedoeld voor (reken)co√∂rdinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen in andere vakken vorm te geven en bevat onder meer een scaninstrument en een plannings- en inventarisatie-instrument.