Sector
  • Gymnasium
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Vaardigheden
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Ruim en evenwichtig; oordeelsvorming in de biologieles

23-1-2015
Olofsen, F., Legierse, A., & Boshuizen, R. (2012). Ruim en evenwichtig; oordeelsvorming in de biologieles. Utrecht: NVON.
ISBN

978-90-8797-000-0

Dit boek is in eerste instantie bestemd voor docenten biologie in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar kan ook zeker gebruikt worden door docenten anw en andere vakken. Zij kunnen dit boek raadplegen bij het vormgeven aan oordeelsvorming in de biologieles. Het behandelt de ontwikkeling van het oordeelsvermogen gekoppeld aan leeftijden of leeftijdsfasen. Het oordeelsvermogen ontwikkelt zich door de tijd heen en vraagt, per leeftijdsgroep, om verschillende benaderingen. Oordeelsvorming is een ‘verticaal’ proces met een lijn door basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Bij het boek hoort een website (www.nvon.nl/oordeelsvorming) met de beschrijvingen van de examenprogramma’s, lesmateriaal en andere relevante websites. Deze informatie wordt voortduren geactualiseerd. Het boek biedt vooral praktische handreikingen, en het zwaartepunt ligt dan ook meer op de praktijkervaring dan op theoretische reflecties.