Sector
  • Gymnasium
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Lespakket
Vakspecifiek thema
  • Mathematische vaardigheden
  • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

SALVO (Samenhangend Leren Voortgezet Onderwijs)

23-1-2015
Sonneveld, W., Hooiman, K., e.a. (2013). SALVO (Samenhangend Leren Voortgezet Onderwijs). Geraadpleegd van http://www.fisme.science.uu.nl/salvo/index.php?ct=1
Dit project is interessant voor docenten van alle bètavakken, schoolleiders en materiaalontwikkelaars. Deze leerlijn toont de samenhang tussen de vakken natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, informatiekunde en economie. Dit project probeert aan de vraag naar een betere inhoudelijke samenhang van de verschillende bètavakken te voldoen door het ontwikkelen van lesmateriaal dat de samenhang tussen wiskunde en de natuurvakken versterkt. Er worden twee doelen nagestreefd: ontwikkelen van voorbeeldlesmateriaal rondom een doorlopende leerlijn voor ‘verbanden tussen grootheden’ en verzorgen van nascholing rondom het aanbrengen van samenhang tussen vakken in het algemeen en tussen ‘verbanden tussen grootheden’ in het bijzonder. Op de website is lesmateriaal te vinden bij de veertien delen van de leerlijn. Er is een onderscheid gemaakt tussen lesmateriaal voor de onderbouw en de bovenbouw. Daarnaast is er een algemene docentenhandleiding. Deze handleiding gaat onder meer in op de didactische uitgangspunten van het SaLVO-materiaal.