Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Doelen
 • Eindtermen
 • Examenprogramma
 • Examens
 • Examensyllabus
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Praktische vaardigheden

Scheikunde havo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma

17-2-2015
Bertona, C. (ed.), e.a. (2012). Scheikunde havo, syllabus centraal examen 2015 bij het nieuwe examenprogramma. Utrecht : College voor Examens vwo, havo, vmbo.
Deze syllabus is bestemd voor docenten scheikunde die lesgeven in de havo-bovenbouw, materiaalontwikkelaars en nascholingsinstanties. In deze syllabus geeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) toelichting op het CE-deel van het examenprogramma. Behalve een beschrijving van de exameneisen voor een centraal examen bevat de syllabus ook verdere informatie over het centraal examen, bijvoorbeeld een of meer van de volgende onderwerpen: specificaties van de examenstof; begrippenlijsten; bijzondere vormen van examinering; voorbeeldexamens en toelichting op de vraagstelling. De syllabus is zodoende een hulpmiddel voor diegenen die anderen of zichzelf op het centraal examen voorbereiden.