Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Praktische vaardigheden
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Praktische vaardigheden

Schoolexamens VO

25-1-2015
Kennisnet, Platform-VVO, VO-raad, & SLO. (2009). Schoolexamens VO. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van  http://www.schoolexamensvo.nl
Deze website is bestemd voor docenten en schoolleiders. Het biedt docenten de mogelijkheid de kwaliteit van schoolexamens havo/vwo te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Voor schoolleiders is er informatie over de organisatie van het schoolexamen en zijn er instrumenten en protocollen om de kwaliteit van het schoolexamen te borgen. De vakpagina's natuurkunde en scheikunde bevatten informatie over het schoolexamenprogramma en het PTA, richtlijnen voor de ontwikkeling van schoolexamens en practica, een overzicht van relevante links en publicaties en een aantal voorbeeldtoetsen, die samen met docenten zijn ontwikkeld.
Contactpersoon