Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Vakinhoud
 • Energie
 • Materie
 • Ruimte
 • Kennisverwerking
 • Wisselwerking
Leerplankundig thema
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA
 • Toetsing en examens
 • Referentiekader
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering

Schoolexamensvo; natuurkunde

5-2-2015
Kennisnet, Platform-VVVO, VO-raad, & SLO. (2009). Schoolexamensvo; natuurkunde. Geraadpleegd op 12 december 2013, van http://www.schoolexamensvo.nl/voor-docenten/vakken/natuurkunde/
​​​​​​Deze website is bestemd voor docenten natuurkunde en schoolleiders. Hij biedt docenten de mogelijkheid de kwaliteit van schoolexamens havo/vwo te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Voor schoolleiders is er informatie over de organisatie van het schoolexamen en zijn er instrumenten en protocollen om de kwaliteit van het schoolexamen te borgen. De vakpagina's natuurkunde en scheikunde bevatten informatie over het schoolexamenprogramma en het PTA, richtlijnen voor de ontwikkeling van schoolexamens en practica, een overzicht van relevante links en publicaties en een aantal voorbeeldtoetsen, die samen met docenten zijn ontwikkeld.