Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Biologie
Vakinhoud
  • Dynamisch evenwicht
  • Interactie
  • Reproductie en evolutie
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Eindtermen
  • Examenprogramma
  • Examensyllabus

Syllabus BB, KB en GT, centraal examen 2012

17-2-2015
College voor Examens. (2010). Syllabus BB, KB en GT,centraal examen 2012. Utrecht : College voor Examens vwo, havo, vmbo.
Deze syllabus is bedoeld voor docenten biologie, maar is secundair ook van belang voor leerplan- en materiaalontwikkelaars en nascholingsinstanties. In de syllabus is terug te vinden wat er op het centraal examen biologie voor het vmbo van de kandidaten verwacht wordt. Deze syllabus betreft het centraal examen van 2012 voor alle vmbo-stromingen (BB, KB en GT). De functie van de syllabus is de leraar in staat te stellen zich een goed beeld te vormen van wat in het centraal examen wel en niet gevraagd kan worden. Naar zijn aard is een syllabus dus niet een volledig gesloten en afgebakende beschijrving van alles wat op een examen zou kunnen voorkomen. Een syllabus is zodoende een hulpmiddel voor degenen die anderen of zichzelf op een centraal examen voorbereiden.