Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie
 • Onderzoek / Evaluatie
 • Vaardigheden
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

TIMSS Advanced 2008 International Report: Findings from IEA's Study of Achievement in Advanced Mathematics and Physics in the Final Year of Secondary School

5-2-2015
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Robitaille, D.F., & Foy, P. (2009).
TIMSS Advanced 2008 International Report: Findings from IEA's Study of Achievement in Advanced Mathematics and Physics in the Final Year of Secondary School. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
​​​​​​​​​​Dit onderzoek is interessant voor docenten natuurkunde en rekenen/wiskunde in het voortgezet onderwijs. Het richtte zich op leerlingen uit 6 vwo met belangstelling voor een vervolgstudie in een bètavak. Gemeten is hoe deze leerlingen presteren op een aantal natuurkunde- en wiskundedomeinen in tien deelnemende landen. Nederlandse leerlingen presteren bovengemiddeld goed.