Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Biologie
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Leraren
  • Vakintegratie
  • Samenhang

Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries

5-2-2015
Hajer, M., Laan, E. van der, & Meestringa, T. (2010). Taalgericht de vakken in! Achtergronden bij dertien lessenseries. Enschede: SLO.
​​​​​Deze publicatie is van belang voor docenten, begeleiders, opleiders, didactici en hun studenten, uitgevers en auteurs van leermiddelen. Ze geeft achtergronden bij dertien prototypische lessenseries voor biologie, economie, geschiedenis, rekenen/wiskunde, techniek en zorg in onderbouw, bovenbouw vmbo, havo en vwo. Doel van de publicatie is het stimuleren van taalgericht vakonderwijs door inspirerende versies van taalgerichte lessen te tonen die integraal te gebruiken zijn en aangepast kunnen worden.