Sector
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Docentenhandleiding
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • ICT
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen en ICT
 • Leraarmateriaal
 • Lespakket
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Praktische vaardigheden

Teaching Advanced Physics

23-1-2015
Institute of Physics. (n.d.). Teaching Advanced Physics. Geraadpleegd op 1 november 2013, van http://tap.iop.org/
​​​Deze website is bedoeld voor docenten natuurkunde, maar is eveneens relevant voor curriculum- en materiaalontwikkelaars en schoolleiders. Ze bevat gedetailleerde ideeën en lesmaterialen voor het natuurkundeonderwijs voor studenten in de leeftijdscategorie 16-19. De website heeft tot doel hen die nieuw zijn in het lesgeven aan deze leeftijdsgroep te voorzien van de nodige hulpmiddelen en hulpbronnen. Advanced Physics is een methode voor het Engelse onderwijs in bovenbouw natuurkunde die een systematische aanpak combineert met veel aandacht voor actuele natuurkundetoepassingen. De website geeft per klassiek fysisch domein (electriciteit, mechanica, trillingen en golven, velden, atomen en kernen, energie, astronomie, etc) een aantal lessenseries. De onderwerpen zijn steeds voorzien van downloadbaar materiaal: instructies voor demonstraties, practicum proeven, conceptuele vragen etc. De docent kan het materiaal (in Word) naar eigen inzicht bewerken.