Sector
  • Havo
  • Gymnasium
  • Vwo
Vakgebied
  • Natuurkunde
  • Biologie
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • 21st century skills
  • Onderzoeken
  • Praktische vaardigheden

Teaching Secondary Scientific Inquiry

23-2-2015
Sang, D., & Wood-Robinson, V. (2002). Teaching Secondary Scientific Inquiry. London: John Murray.
ISBN

0 7195 8618 6

Dit boek is bestemd voor docenten natuurkunde in zowel de onder- als de bovenbouw. Het betreft de basis van het doen van natuurwetenschappelijk onderzoek in het onderwijs waarbij de nadruk ligt op het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van de bewijsvoering. Het bevat eveneens veel bruikbare tips om leerlingen stapsgewijs te laten oefenen met de verschillende aspecten van het doen van een onderzoek.
Contactpersoon