Sector
 • Vo
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
 • Curriculum
Vakspecifiek thema
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Teaching secondary How Science Works

18-2-2015
Kind, V., & Kind, P.M. (2008). Teaching secondary How science works. London: Hodder Education.
ISBN

978-0-340-94139-3

Dit boek is interessant voor docenten, lerarenopleiders en onderwijsdeskundigen. Het besteedt aandacht aan de werkwijze en filosofie van de natuurwetenschap. Onderwerpen die aan bod komen zijn theorieën, wetenschappelijk bewijs, creativiteit, ethisch handelen en fouten en risico's bij onderzoek. Het boek wordt ondersteund met een DVD met lesmaterialen en uitwerkingen (alleen in pdf) passend bij de verschillende hoofdstukken.