Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Natuurkunde
Vakinhoud
  • Energie
  • Materie
  • Kennisverwerking
  • Ruimte
  • Wisselwerking
Vakspecifiek thema
  • Modelvorming
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Teaching secondary physics

18-2-2015
Sang, D. (ed.). (2011). Teaching secondary physics. London: Hachette UK Company.
Dit boek is bestemd voor biologieleraren en scheikundeleraren die natuurkunde geven, nieuwe en/of onervaren natuurkundeleraren, leraren in opleiding en eventueel sectiehoofden die hun collega's bronnen willen bieden. Het bestrijkt zes onderwerpen: energie; geluid; licht en golven; krachten; energie en materie; aarde in de ruimte en radioactiviteit. Een concept map aan het begin van het boek biedt een helder overzicht van de structuur. Er is veel aandacht voor misconcepties, zoals die bestaan in het spraakgebruik (of de opvattingen) van boeken en leraren zelf. Contexten komen ook aan de orde, vooral als legitimatie/motivatie van de relevantie der concepten. Ook wordt de overdracht van de ene context naar de andere besproken. Het boek geeft eveneens voorbeelden van proeven die rechtstreeks het concept laten zien.