Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Havo
Vakgebied
 • Techniek N&T
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vakdidactiek
 • Leraren
 • Professionalisering

Techniekdidactiek

23-2-2015
Frederik, I., & Dijk, G. van. (2012). Techniekdidactiek. Utrecht: Ecent. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van http://www.ecent.nl/artikel/2301/Boek% 20Techniekdidactiek/view.do
Dit boek is geschreven voor techniekdocenten in de onder- en bovenbouw van het vo, mbo en hbo en voor instructeurs en opleiders in het technisch bedrijfsleven. Het beschrijft ideeën (modellen, concepten en methodieken) rondom techniekonderwijs die al worden toegepast, maar waarvoor soms een gezamenlijke taal ontbrak in Nederland. De tien hoofdstukken van het boek zijn verdeeld over drie delen: over de identiteit van techniek, over karakteristieken van het vak en over het curriculum. Daarbij houdt het boek rekening met de kennisbasis lerarenopleiding techniek en de kennisbasis didactiek technische vakken.
Contactpersoon