Sector
 • Vmbo
 • Vwo
 • Havo
 • Gymnasium
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Betekenisvol leren
 • Leermiddelen en ICT
 • Onderzoeken
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Modelvorming
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren

The Open Science Laboratory

19-2-2015
The Open University. (2014). The Open Science Laboratory. Geraadpleegd op 14 januari 2014, van http://www.open.ac.uk/researchprojects/open-science/
Deze website – een zogenaamd 'online laboratorium' – is bestemd voor studenten van universiteiten die verbonden zijn aan The OpenScience Laboratory partnership, docenten in het hoger onderwijs alsook een breed publiek dat toegang heeft tot de citizen science projects die voor iedereen beschikbaar zijn. Het is een online centrum dat naar eigen zeggen het lesgeven van praktische wetenschap zal transformeren. Het is eveneens een middel om authentiek en rigoreus onderzoek met gebruik van echte data uit te voeren alsmede een laboratorium en observatorium dat wereldwijd beschikbaar is.