Sector
  • Pabo
  • Po
  • So
  • Speciaal basisonderwijs
Vakgebied
  • Techniek N&T
Leerplankundig thema
  • Toetsing

Toetsen op school. Primair onderwijs

5-2-2015
Hollenberg, J., & Lubbe, M. van der. (2011). Toetsen op school. Primair onderwijs. Arnhem: Cito.
​​​​​​Deze praktische handleiding is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs en voor lerarenopleiders. Het boek gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, leerkrachten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen. In deze uitgave komen verschillende onderdelen van toetsen aan bod. Zo is het bepalen van het doel van toetsen altijd de eerste stap. Grofweg zijn voor het basisonderwijs de volgende vier toetsvormen te onderscheiden: schriftelijke toetsen, digitale toetsen, mondelinge toetsen en observatiesystemen. Deze publicatie is gratis online te downloaden.