Trends in het onderwijs in de natuurwetenschappen en technologie

11-12-2017

Er zijn veel trends te benoemen in het natuurwetenschappelijk domein. Hieronder zijn er negen uitgewerkt, die in of buiten het onderwijs zoveel activiteit laten zien, dat we kunnen spreken van een trend met mogelijke leerplankundige implicaties. Elke trend bestaat uit een omschrijving en een overzicht met doorverwijzingen. daarnaast is de trendbeschrijving  uit de Vakspecifieke Trendanalyse van de natuurwetenschappelijke vakken(2017) te downloaden.
 

Trends

Samenhang en afstemming N&T

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten, want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker. Op deze pagina vindt u een aantal bronnen die u, op verschillende wijze, helpen werken met of nadenken over, samenhang.

Samenhang met wiskunde

Leerlingen hebben problemen met de toepassing van wiskunde bij natuurkunde. Omdat het een bekend probleem is, is er al veel over nagedacht en zijn er veel nuttige hulpmiddelen ontwikkeld waar u mee aan de slag kunt​. Op deze website vindt u een aantal bronnen die u hierbij kunnen helpen.

Concept-contextbenad​​ering

Recent heeft contextrijk onderwijs een centrale plaats gekregen in de natuurwetenschappen. Op deze pagina is de context-conceptbenadering uitgewerkt voor de bovenbouw van havo en vwo, het primair onderwijs en de onderbouw.

Trends in to​​etsing​

Wat is formatief toetsen en hoe pas je het toe in de lespraktijk? En op welke manier kunnen vaardigheden, zoals redeneren, onderzoeken en modelleren  getoetst worden? Lees meer hierover op deze pagina.

Trends in vaardi​gheden​

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.

Modelle​​ren​

Modelleren (en modelgebruik) is naast onderzoeken en ontwerpen een van de belangrijke natuurwetenschappelijke werk- en denkwijzen. Vandaar op deze pagina speciale aandacht voor deze vaardigheid.

Techniek en technologie

Informatie over de wisselwerking van de natuurwetenschappen en technologie

Duurza​​me ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een thema dat in verschillende niveaus van de samenleving tot uiting komt. Ook het onderwijs draagt bij aan het krijgen van inzicht in mogelijkheden en grenzen van deze ontwikkeling.

Kennis over wete​​​nschap

De snelle ontwikkeling van natuurwetenschap en techniek maakt dat leerlingen naast kennis van feiten en regels ook inzicht in de werkwijze van de wetenschap moeten verwerven. Over dat laatste gaat deze pagina.