Sector
  • Po
Vakgebied
  • Natuur
Leerplankundig thema
  • Internationaal
  • Onderzoek / Evaluatie

Twintig jaar TIMSS : ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs 1995-2015.

17-10-2017

​Meelissen, M.R.M. & Punter R.A. ​(2016) Twintig jaar TIMSS : ontwikkelingen in leerlingprestaties in de exacte vakken in het basisonderwijs 1995-2015. Enschede: UTwente.

Aan TIMMS (= Trends in International Mathematics and Science Study) doen landen mee met het basisonderwijs (10-jarigen), voortgezet onderwijs (14-jarigen) of met beide groepen. Nederland neemt deel met groep 6 van het basisonderwijs. In het voorjaar van 2015 maakten zo’n 4500 basisschoolleerlingen de TIMSS-toets. Deze toets bestond uit meerkeuze- en open opgaven voor rekenen/wiskunde en voor natuuronderwijs. In dit rapport worden de ontwikkelingen van de leerlingprestaties over een periode van twintig jaar geanalyseerd en besproken.​

Contactpersoon