Sector
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Talentontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Omgaan met verschillen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Van latent naar talent. Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs

17-2-2015
Inspectie van het onderwijs. (2012). Van latent naar talent. Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
ISBN

978-90-8503-275-5

Dit rapport is interessant voor docenten, mentoren, decanen, zorgcoördinatoren, schoolleiders, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het verkennende onderzoek behandelt de mate waarin scholen expliciet aandacht besteden aan talentontwikkeling. Ondersteund door een literatuurstudie brengt dit rapport good practices in beeld. Dit zijn voorbeelden van programma’s en werkwijzen op het gebied van talentontwikkeling afkomstig van veertien scholen voor voortgezet onderwijs. Analyse van schoolgidsen en ­websites wijst uit dat talentontwikkeling voor veel scholen (nog) geen expliciet onderwerp is om zich mee te profileren.