Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Van pilot naar praktijk: invoeringsplan nieuwe bèta-examenprogramma's

17-2-2015
Michels, B. (2010). Van pilot naar praktijk: invoeringsplan nieuwe bèta-examenprogramma's. Enschede: SLO.
Deze publicatie (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor beleidsmakers, schoolleiders, onderwijsdeskundigen en leerplanontwikkelaars. Het invoeringsplan nieuwe bèta-examenprogramma's beschrijft de uitgangspunten en organisatie van de invoering van de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor de Tweede Fase havo/vwo. Het eerste hoofdstuk begint met een bepaling van het begrip invoering. Daarna worden de principes achter de invoering beschreven. Het gaat om de achterliggende doelen van de bètavakvernieuwing en de beleidscontext, aangevuld met algemene kennis over invoeringsprocessen vanuit een leerplankundig perspectief en specifieke ervaringen uit de bètapilots. Het tweede hoofdstuk beschrijft het wat, wie, hoe en wanneer van het invoeringsproces. Het derde hoofdstuk beschrijft meer in detail de verschillende activiteiten die ondernomen zullen worden ten behoeve van de invoering, de daarbij betrokken actoren en de fasering van de activiteiten.